نام شرکت : namegallery

زمینه فعالیت : فروشگاه اینترنتی

نام سایت : namegallery.ca

تاریخ انجام پروژه : 1396/08/01


تکنولوژی های به کار رفته :

  • Bootstrap
  • JQUERY
  • Responsive
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
  • ASP.NET
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :