نام شرکت : eb30

زمینه فعالیت : سامانه حمل و نقل مجازی

نام سایت : eb30.ir

تاریخ انجام پروژه : 1396/11/01


تکنولوژی های به کار رفته :

  • Bootstrap
  • JQUERY
  • Responsive
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
  • ASP.NET
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :