نام شرکت : گوسفند زنده

زمینه فعالیت : خرید و فروش گوسفند زنده

نام سایت : www.goosfandezendeh.ir

تاریخ انجام پروژه : 1398/05/22


تکنولوژی های به کار رفته :

  • Bootstrap
  • JQUERY
  • Responsive
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
  • ASP.NET
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :