نام شرکت : کلینیک بتن ایران

زمینه فعالیت : تولید انواع مواد شیمیایی بتن و قطعات جانبی بتن

نام سایت : clinicbeton.ir

تاریخ انجام پروژه : 1396/08/09


تکنولوژی های به کار رفته :

  • Bootstrap
  • JQUERY
  • Responsive
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
  • ASP.NET
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :