نام شرکت : کفشدوزک

زمینه فعالیت : آتلیه عکاسی کودک

نام سایت : photokafshdoozak.com

تاریخ انجام پروژه : 1395/04/14


تکنولوژی های به کار رفته :

  • Bootstrap
  • SQL Srver 2014
  • JQUERY
  • ASP.NET- C#
  • ASP.NET-MVC
  • Responsive
  • Web API
  • Html5-CSS3
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :

-