نام شرکت : پایان نامه سرا

زمینه فعالیت : انجام پایان نامه ارشد،چاپ کتاب و مقاله

نام سایت : proposal.papdemo.ir

تاریخ انجام پروژه :


تکنولوژی های به کار رفته :

  • SQL Srver 2014
  • ASP.NET-MVC
  • Responsive
  • AngularJS
  • Html5-CSS3
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :