نام شرکت : ویرا انرژی ماندگار

زمینه فعالیت : ارائه باطری،یو پی اس،استاپلایزر

نام سایت : wiraenergy.ir

تاریخ انجام پروژه : 1394/02/23


تکنولوژی های به کار رفته :

  • Bootstrap
  • JQUERY
  • ASP.NET-MVC
  • Responsive
  • AngularJS
  • Web API
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :