نام شرکت : فروشگاه اینترنتی عطر آرا

زمینه فعالیت : فروشگاه اینترنتی

نام سایت : www.atrara.ir

تاریخ انجام پروژه : 1395/10/30


تکنولوژی های به کار رفته :

  • Bootstrap
  • JQUERY
  • Responsive
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :