نام شرکت : فرا صنعت پارسیان

زمینه فعالیت : تولید تلویزیون شهری

نام سایت : fspled.com

تاریخ انجام پروژه : 1393/12/05


تکنولوژی های به کار رفته :

  • JQUERY
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
  • ASP.NET
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :