نام شرکت : غرفه سازی نمایشگاهی رایکا

زمینه فعالیت : غرفه سازی نمایشگاهی ، طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی

نام سایت : www.rayka.design

تاریخ انجام پروژه : 1397/02/01


تکنولوژی های به کار رفته :

  • SQL Srver 2014
  • JQUERY
  • ASP.NET-MVC
  • Responsive
  • AngularJS
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
  • ASP.NET
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :