نام شرکت : شرکت کوبوا پلاس

زمینه فعالیت : محصولات دیوارپوش و سقف کاذب پی وی سی را در قالب محصول کوبوآ

نام سایت : www.coboaplus.com

تاریخ انجام پروژه : 1396/03/01


تکنولوژی های به کار رفته :

  • SQL Srver 2014
  • JQUERY
  • ASP.NET-MVC
  • Responsive
  • AngularJS
  • Html5-CSS3
  • ASP.NET
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :