نام شرکت : شرکت صنعتی و تولیدی تیزرو یدک

زمینه فعالیت : زین-باک و اگزوز موتور سیکلت

نام سایت : tizroyadak.com

تاریخ انجام پروژه : 1394/07/15


تکنولوژی های به کار رفته :

  • Bootstrap
  • ASP.NET-MVC
  • Responsive
  • AngularJS
  • Web API
  • JQUERY
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :