نام شرکت : شرکت توسعه صنایع بهشهر

زمینه فعالیت : هلدینگ

نام سایت : www.bidc.ir

تاریخ انجام پروژه : 1398/01/28


تکنولوژی های به کار رفته :

  • Bootstrap
  • JQUERY
  • Responsive
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :