نام شرکت : شرکت ابداع سازه جی

زمینه فعالیت : نصب وساخت اسکلت فلزی

نام سایت : ebdasazeh.com

تاریخ انجام پروژه : 1396/03/10


تکنولوژی های به کار رفته :

  • JQUERY
  • FULL HD
  • Responsive
  • AngularJS
  • Web API
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :