نام شرکت : تهران آفیس

زمینه فعالیت : خدمات گردشگری

نام سایت : mytehranoffice.com

تاریخ انجام پروژه : 1392/11/15


تکنولوژی های به کار رفته :

  • JQUERY
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
  • ASP.NET
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :