نام شرکت : تشریفات عروسی و خدمات مجالس اسداللهی

زمینه فعالیت : تشریفات عروسی و خدمات مجالس

نام سایت : khadamatmajales.com

تاریخ انجام پروژه : 1394/12/10


تکنولوژی های به کار رفته :

  • Html5
  • Bootstrap
  • SQL Srver 2014
  • JQUERY
  • ASP.NET-MVC
  • CSS3
  • Responsive
  • JavaScript
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :