نام شرکت : تریپ

زمینه فعالیت : خرید بلیط هواپیما

نام سایت : www.trip.ir

تاریخ انجام پروژه : 1399/06/25


تکنولوژی های به کار رفته :

  • Bootstrap
  • JQUERY
  • Responsive
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
  • ASP.NET
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :