نام شرکت : بن افزار

زمینه فعالیت : طراحی و ساخت تجهیزات ازمایشگاهی پلیمر

نام سایت : www.bonafzar.com

تاریخ انجام پروژه : 1398/06/05


تکنولوژی های به کار رفته :

  • Bootstrap
  • JQUERY
  • Responsive
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
  • ASP.NET
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :