نام شرکت : باشگاه ورزشی آرتا

زمینه فعالیت : ورزشی و سلامتی

نام سایت : www.artagym.com

تاریخ انجام پروژه : 1395/04/15


تکنولوژی های به کار رفته :

  • SQL Srver 2014
  • JQUERY
  • ASP.NET-MVC
  • Responsive
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :