نام شرکت : ایده نگار گیتی

زمینه فعالیت : پله برقی و آسانسور

نام سایت : fuji-lift.com

تاریخ انجام پروژه : 1393/11/01


تکنولوژی های به کار رفته :

  • JQUERY
  • Responsive
  • JavaScript
  • Html5-CSS3
  • Bootstrap
  • ASP.NET- C#
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :