نام شرکت : اولین سفر

زمینه فعالیت : آژانس هواپیمایی

نام سایت : avalinsafar.net

تاریخ انجام پروژه : 1395/04/14


تکنولوژی های به کار رفته :

  • Html5
  • Bootstrap
  • SQL Srver 2014
  • JQUERY
  • ASP.NET- C#
  • ASP.NET-MVC
  • CSS3
  • Responsive
  • ASP.NET
  • Html5-CSS3
papgroup
papgroup
papgroup

ویژگی های پروژه :