پیشنهاد آنفالوی حساب های کاربری جدیدترین قابلیت توییتر

توییتر در قابلیت جدید خود، فهرستی را برای پیشنهاد آنفالوی حساب های کاربری  که مراجعه کمتری به توییتر دارند را به کاربر میدهد . این قابلیت برای کاربرانی که حساب های کاربری بلند بالایی را فالو میکنند اما اکثرا فرصت بررسی و مرور بسیاری از حساب های کاربران را ندارند بسیار مناسب است . به این منظور توییتر به تست این قابلیت پرداخته که پیشنهاد آنفالوی حساب هایی که بازدید کمتری دارند و فرصت رسیدگی و بهبود شبکه های اجتماعی را ندارند را در اختیار کاربران قرار می دهد . تست مورد بحث در ابتدا توسط Matt Navarra  رونمایی شد . به اسکرین شاتی که در ادامه نمایش داده می شود دقت نمایید  .در این اسکرین فهرستی از افراد را برای آنفالو پیشنهاد می دهد . 

قابلیت جدید توییتر


وی توضیح می دهد که هدف از این قابلیت کمک به کاربران به منظور حفظ محتوای مرتبط است و در این قابلیت افرادی از لیست حذف می شوند که کاربر در حساب خود با آنها تعاملی ندارد . البته هنوز توییتر در اجرای قابلیت جدید برای آنفالو کردن کاربران توییتر مردد است و هنوز این قابلیت را رسمی نکرده است . این قابلیت برای میکرو بلاگرهای توییتر که تعداد زیادی از افراد را در فالوورهای خود دارند اما اغلب با فالوور ها در ارتباط نیستند می تواند خبر جذابی نباشد .  البته بعید نیست که تعداد فالوورها به دلیل تغییر سیاست های موجود در ماه گذشته توییتر افت کرده باشد .