نسخه جدید (Google Search Console) منتشر شد

گوگل نسخه بتا سرچ کنسول را از تابستان گذشته تا به حال مورد بررسی قرار داده و باگ های آن را گرفته است و قول این را داده بود که در اوایل سال نو میلادی کاربران بتوانند از آن استفاده کنند .

نسخه جدید بتا سرچ کنسول گوگل

از ویژگی های سرچ کنسول جدید می توان اشاره کرد به : سرچ کنسول جدید داده ها را تا یک سال گذشته نمایش می دهد اما در نسخه قدیمی تا 90 روز گذشته را نمایش می داد .

سرچ کنسول جدید نگاهی می اندازد به طراحی ابزار تست مرورگر موبایل که تقریبا کمتر از یک سال گذشته راه اندازی شده بود . همچنین گوگل تایید کرد که در نسخه جدید بتا سرچ کنسول جستجوی گوگل جدید ارائه شده و برای آزمایش کنندگان نسخه بتا را به اشتراک می گذارند .

آلن بلایوایس چند عکس از طراحی جدید و رابط کاربری فرستاد .

نسخه بتا گوگل

نسخه جدید بتا سرچ کنسول

نسخه جدید سرچ کنسول

نسخه جدید سرچ کنسول

نسخه جدید بتا سرچ کنسول

نسخه جدید سرچ کنسول