مزایای استفاده از css آماده مثل بوت استرپ در وب سایت

برای تعریف فرمت و قالب بندی صفحات وب، از کدهای CSS استفاده می شود که در برگیرنده مواردی همچون نوع فونت ، رنگ های و سایز آن در طراحی وب سایت استفاده شده، تصاویر استفاده شده در پس زمینه، حاشیه ها و میزان تورفتگی اِلمان های صفحه می باشد. در واقع با استفاده از CSS می توان به راحتی تنظیمات مختلف را در طراحی وب سایت حرفه ای ایجاد کرد. به طور کلی CSS از طریق سه شیوه در کدهای HTML استفاده می شود که عبارتند از:

دنیای تکنولوژی


استفاده از CSS در درون تگ ها 


CSS ها می توانند در تمامی تگ های HTML استفاده شوند. در اصطلاح برنامه نویسی به این کار inline CSS گفته می شود. برای این کار باید تنظیمات و ویژگی های CSS را در درون هر کدام از تگ های Html و درون ویژگی style تگ مورد نظر قرار داد تا بتوان آنها را مطابق با میل خود تنظیم کرد. ویژگی style برای همه کدهای HTML به یک شکل تعریف و مقدار آن از قبل مشخص شده است. به همین دلیل یک style می تواند از چندین CSS استفاده کند. نحوه استفاده از CSS در تگ های HTML به صورت تغییر رنگ تیترهای درون صفحه است که می توانید آن را در زیر مشاهده کنید:

تصور کنید که قصد دارید تا تیترهای درون صفحه را به رنگ قرمز تغییر دهید. در این صورت باید به شکل زیر عمل کنید:

>p>example.com

اکنون باید با استفاده از CSS درون این تگ، رنگ متن مشخص شود که به صورت زیر پاراگراف تغییر می کند.

>p< style="color:blue" > example.com

آنچه مشاهده می کنید تنها ویژگی style است که به این تگ اضافه شده و به عنوان مقدارِ یکی از ویژگیهای CSS، تنها رنگ مورد نظر در آن آورده شده است. برای تغییر فونت، سایز آن، تصاویر استفاده شده در پس زمینه، حاشیه ها و ... نیز به همین صورت عمل می کنیم. 

نوشتن تمامی تنظیمات CSS درون تگ Style 


تمامی تنظیمات CSS درون تگ Style  در header صفحه html نوشته می شود. با این کار می توان سلکتورهای CSS را در تگ