جدول تناوبی فاکتورهای موفقیت در سئو

جدول تناوبی سئو مجموعه ای از فاکتورهای موفقیت در سئو را نشان می دهد . یک صفحه زمانی مورد توجه موتورهای جستجو قرار می گیرد که از فاکتورهای موفقیت در سئو پیروی کند . در ادامه جدولی نشان داده خواهد شد که تمام فاکتورهای موفقیت را در خود گنجانده است .

جدول تناوبی سئو به شکل زیر است :

جدول تناوبی موفقیت در سئو 

در ادامه به شکل خلاصه به بررسی جدول بالا می پردازیم :
قسمت آبی رنگ مربوط به سئو داخلی سایت میشوند (On page) .این قسمت تماما در اختیار نویسنده و مدیر سایت می باشد .
قسمت سبز رنگ مربوط به سئو خارج از سایت میشوند (Off page ) که توسط بازدیدکننده ها ، خواننده ها و دیگر افراد بر سایت شما تاثیر می گذارد .
قسمت قرمز رنگ مربوط می شود به تخلف هایی که ممکن است انجام دهید و در اثر آن سایت شما شانس خود را برای موفقیت از دست بدهد .

تصویر فوق متعلق به Searchengineland  می باشد .